Inkassobyrået hjelper deg

Både små og store betalingsproblemer kan løses. Det er god hjelp å få bare du viser vilje til å ordne opp. Sjekk denne oversikten over hvor du kan få hjelp.

Kreditoren
Dersom du har fått et betalingsproblem bør du først og fremst ta kontakt med kreditorene for å prøve å ordne opp. Det føles kanskje litt flaut i begynnelsen, men blir bare verre jo lenger du venter.
Inkassobyrået
Hvis du har mottatt et inkassokrav du er uenig i eller ikke kan betale, lønner det seg å ta kontakt med inkassobyrået. Folk som jobber i inkassobyråer er nok hyggeligere enn du tror. De setter i hvert fall stor pris på at du viser vilje til å ordne opp, og vil gjerne samarbeide med deg for å finne gode løsninger for begge parter.
Kommunen/NAV
Det kan også være lurt å ta kontakt med kommunens økonomiske rådgiver, som regel på det lokale NAVkontoret. De fleste kommunene har et bra tilbud om gratis råd og veiledning til folk med økonomiske problemer.
Du kan også kontakte Lånekassen dersom du har studielån. Der kan det også være hjelp å få. I flere av de store byene kan du dessuten få fri eller rimelig juridisk bistand gjennom kontorer for fri rettshjelp.

Det kan være greit å kjenne til gangen i en inkassosak:

  1. Om du ikke betaler regningene dine innen fristen, sender kreditor, altså den som har sendt deg regning, en purring eller et inkassovarsel. Om du heller ikke betaler det siste innen fristen, kobles inkassobyrået inn. Etter inkassovarselet får du en betalingsoppfordring.
  2. Deretter går kravet til rettslig inndrivelse og da er det virkelig alvor. En helt vanlig regning som du ikke har betalt, for eksempel strømmen eller mobilregninga, havner hos forliksrådet hvor det blir fastslått at du har plikt til å betale. Forliksrådet er en slags lokal domstol som finnes i hver kommune.
  3. Om du fortsatt ikke gjør opp for deg går kravet til namsmannen, det er som oftest lensmannen der du bor. Namsmannen kan tvangsinnkreve det du skylder, og det kan han gjøre ved å trekke deg i lønn eller ved å tvangsselge ting du eier, for eksempel bilen, motorsykkelen eller til og med huset.
  4. I noen saker hender det at inkassobyrået går direkte til namsmannen.