Dine rettigheter når du skal betale gjeld eller har inkassokrav

Heldigvis er det ikke sånn at du er helt forsvarsløs selv om du har betalingsproblemer. Her får du en kjapp oversikt over de viktigste rettighetene dine.

Krav
Du har blant annet krav på veiledning fra kommunen der du bor og du har også vern mot urimelige inkassotiltak- og kostnader, for eksempel kan ikke kreditor kreve at du skal betale mer enn det som er nødvendige kostnader ved innkrevingen. Det kan også være greit å vite at du har krav på å få tilsendt et varsel før en ubetalt regning går til inkasso, eller at fristen i inkassovarselet må ha gått ut før du kan få tilsendt en betalingsoppfordring.
Klage
Hvis du vil klage på inkassobyrået, kan du snakke med Inkassoklagenemnda eller Kredittilsynet. Er du uenig med banken din, klager du til Bankklagenemnda.
Mer info
Dette med rettigheter er ganske kompliserte greier. Heldigvis har Forbrukerombudet laget en nyttig brosjyre med det du trenger å vite. Den finner du her. På www.forbrukerportalen.no  finner du også en klageveileder med gode råd for hva du må tenke på når du skal klage.